Tjenester

Aniksdal Maskin kan hjelpe deg med det aller meste innen graving, sprenging, tomtearbeid og masse/massetransport.

Trenger du hjelp til ditt prosjekt, ta kontakt med oss i dag!
Vi tar i hovedsak oppdrag i Rogaland, men kan ta oppdrag andre steder om alt ligger til rette for det.

Graving

Grøftegraving, dyrking og VVA (vei, vann og avløp).

Tomtearbeid

Utgraving av tomter, drenering, planering, div. graving og klargjøring av hage og tomt.

Løing av stein

Løing av steinmur, støttemur og ellers alt innen løing.

Boring/sprengning

Skogbilvei, sprengning og boring av fjell.

Transport

Transport av masse.